1983 Zaragoza: Boletín 5

Quinta ronda
Mesa 1: C.A.M.P. de Barcelona: 4,5 - C.A. de Asturias: 1,5
Mesa 2: C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y R.: 2,5 - C.A.M.P. de Madrid: 3,5
Mesa 3: C.A.P. de Guipúzcoa: 3,5 - C.A. de la Inmaculada: 2,5
Mesa 4: C.A. de Valencia: 3 - M.P.C.A. de Sevilla: 3
Mesa 5: C.G.A.M.P. Granada: 4 - C.E.C.A.: 2
Mesa 6: C.A.P. de Murcia: 4,5 - C.A.M.P. de Pamplona: 1,5
Mesa 7: C.A.P. de Toledo: 3 - C.A.P. de Alicante: 3

Clasificación Final:
1º.- C.A.M.P. de Barcelona 24
2º.- C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja 18,5
3º.- C.A.P. de Guipúzcoa 18 83,5
4º.- C.A.M.P. de Madrid 18 82
5º.- C.A. de la Inmaculada 16
6º.- C.A. de Valencia 15 73
7º.- C.G.A.M.P. Granada 15 72,5
8º.- M.P.C.A. de Sevilla 14,5 70
9º.- C.A.P. de Murcia 14,5 64,5
10º.- C.A. de Asturias 14
11º.- C.E.C.A. 12 68
12º.- C.A.P. de Alicante 12 67
13º.- C.A.P. de Toledo 10
14º.- C.A.M.P. de Pamplona 8,5

1983 Zaragoza: Boletín 3

Tercera ronda

Mesa 1: C.A.M.P. de Barcelona: 4 - C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja: 2
Mesa 2: C.A. de Asturias: 1,5 - C.A. de la Inmaculada: 4,5
Mesa 3: C.A. de Valencia: 0,5 - C.A.P. de Guipúzcoa: 5,5
Mesa 4: C.G.A.M.P. Granada: 4,5 - C.A.P. de Alicante: 1,5
Mesa 5: M.P.C.A. de Sevilla: 1,5 - C.A.M.P. de Madrid: 4,5
Mesa 6: C.E.C.A.: 2,5 - C.A.P. de Murcia: 3,5
Mesa 7: C.A.M.P. de Pamplona: 2 - C.A.P. de Toledo: 4

Clasificación después 3ª Ronda


1.- C.A.M.P. de Barcelona 14,5
2.- C.A. de la Inmaculada 12,5
3.- C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja 12,5
4.- C.A.P. de Guipúzcoa 12
5.- C.G.A.M.P. Granada 10,5
6.- C.A.M.P. de Madrid 9
7.-C.A. de Asturias 8,5
8.- C.A.P. de Murcia 8
9.- C.A. de Valencia 7,5
10.- C.A.P. de Alicante 7,5
11.- C.A.P. de Toledo 6,5
12.- M.P.C.A. de Sevilla 6
13.- C.E.C.A. 6
14.- C.A.M.P. de Pamplona 5

1983 Zaragoza: Boletín 4

Cuarta ronda
Mesa 1: C.A. de la Inmaculada: 1 - C.A.M.P. de Barcelona: 5
Mesa 2: C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y R.: 3,5 - C.A.P. de Guipúzcoa: 2,5
Mesa 3: C.A.M.P. de Madrid: 2 - C.A. de Asturias: 4
Mesa 4: C.A.P. de Murcia: 2 - C.A. de Asturias: 4
Mesa 5: C.A.P. de Alicante. 1,5 - C.A. de Valencia: 4,5
Mesa 6: C.A.P. de Toledo: 0,5 - M.P.C.A. de Sevilla: 5,5
Mesa 7: C.A.M.P. de Pamplona: 2 - C.E.C.A.: 4

Clasificación después 4ª Ronda
1.- C.A.M.P. de Barcelona 19,5
2.- C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja 16
3.- C.A.M.P. de Madrid 14,5
4.- C.A.P. de Guipúzcoa 14,5
5.- C.A. de la Inmaculada 13,5
6.- C.A. de Asturias 12,5
7.- C.A. de Valencia 12
8.- M.P.C.A. de Sevilla 11,5
9.- C.G.A.M.P. Granada 11
10.- C.E.C.A. 10
11.- C.A.P. de Murcia 10
12.- C.A.P. de Alicante 9
13.- C.A.P. de Toledo 7
14.- C.A.M.P. de Pamplona 7

1983 Zaragoza: Boletín 2

Segunda ronda
Mesa 1: C.A.P. de Alicante: 1 - C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja: 5
Mesa 2: C.A.M.P. de Madrid: 0 - C.A.M.P. de Barcelona: 6
Mesa 3: C.A. de Asturias: 3 - C.A. de Valencia: 3
Mesa 4: C.A. de la Inmaculada: 4,5 - C.E.C.A.: 1,5
Mesa 5: C.A.P. de Murcia: 2,5 - C.G.A.M.P. Granada: 3,5
Mesa 6: C.A.P. de Guipúzcoa: 5 - C.A.P. de Toledo: 1
Mesa 7: M.P.C.A. de Sevilla: 4 - C.A.M.P. de Pamplona: 2

Clasificación después 2ª Ronda
1.- C.A.M.P. Zaragoza, Aragón y Rioja 10,5
2.-C.A.M.P. de Barcelona 10,5
3.-C.A. de la Inmaculada 8
4.- C.A. de Asturias 7
5.-C.A.P. de Guipúzcoa 6,5
6.-C.A. de Valencia 7
7.-C.A.P. de Alicante 6
8.-C.G.A.M.P. Granada 6
9.-C.A.M.P. de Madrid 4,5
10.- M.P.C.A. de Sevilla 4,5
11.- C.A.P. de Murcia 4,5
12.- C.E.C.A. 3,5
13.- C.A.M.P. de Pamplona 3
14.- C.A.P. de Toledo 2,5
Copyright